Sürdürülebilirlik

  • Better Cotton Initiative (BCI), pamuk üretiminin çevresel ve sosyal alandaki olumsuz etkilerini azaltmak ve sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmek için, üreticiden perakendeciye süreçte yer alan paydaşların bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir inisiyatiftir.
  • Oeko-Tex 100 Standart belgesi, uluslararası güvenilirliği ifade eden, başvuru sahibine ‘Tekstillerde Oeko-Tex 100 Standardına göre zararlı madde içermez’ yazısı bulunan etiketi kullanma hakkı veren bir ekolojik kalite markasıdır.
  • OHSAS 18001, BSI (British Standards Institute) tarafından yayınlanmış, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu belge bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Bu sistem, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.
  • ISO 9001 belgesi, Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standart için verilen belgedir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.
  • STeP (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi), tekstil zinciri içerisinde yer alan, şeffaf ve kamuoyunun güven duyacağı bir şekilde sürdürülebilir üretim koşullarına sahip olmayı amaçlayan markalara, perakendecilere ve imalatçılara yönelik bağımsız bir belgelendirme sistemidir.